Yhteistyökumppanit

Toteutan asiakastoimeksiannot verkostomaisesti. Kumppanit vaihtelevat joustavasti tilanteen mukaan. Olen jo pitkään toteuttanut yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

 

Projektihallinnan toimeksiannot:

 

Tieturi

www.tieturi.fi

Tieturi tarjoaa koulutusta, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Tieturi on vuonna 1983 perustettu valmennus-, koulutus- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Tarjoamme johtamiseen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuurin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyöskentelyyn liittyviä palveluita.

 

Tieturi_ilman_alatekstiä_res72

 

Johtaminen toimeksiannot:

 

Modular Learning Processes

www.mlp.fi

MLP sanoittaa erilaisuutta tarjoamalla yrityksille maailman parhaita vuorovaikutustyökaluja ja keinoja nostaa työntekijöiden sitoutuneisuutta. Luomme yhteisen kielen keskustella työntekijöiden erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista. Tämä tapahtuu luotettavilla ja tehokkailla henkilöprofiileilla ja muilla valmennustyökaluilla, joita rekrytoijat, ammattivalmentajat ja organisaatioiden kehittäjät käyttävät.

mlp-logo

 

 

Yritysvastuu toimeksiannot:

EBEN Suomi ry.

Liike- ja työelämän etiikan asiantuntijoista ja muista kiinnostuneista muodostuva verkosto, EBEN Suomi ry, saattaa yhteen ihmisiä ja tahoja, jotka haluavat vahvistaa etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sitoutumattomuus antaa meille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua monista lähtökohdista. European Business Ethics Network toimii kansallisten yhdistysten verkostona useimmissa Euroopan maissa.

www.eben-net.fi

eben

 

Share This