Whistleblowing

Whistleblowing tulee! Oletko valmis?

Vuoden 2022 alkupuolella Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloushaittaa.

Laki perustuu hyväksyttyyn EU direktiiviin ja sen tarkoituksena on suojata ilmoittajaa ja samalla edistää kestävää liiketoimintaa. Toimiva ilmoituskanava mahdollistaa turvallisen ja nimettömän raportoinnin, helppokäyttöisen ratkaisun kautta.

Vuodesta 2017 olen toiminut whistleblowing ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa. Olen nyt laatinut kaksi koulutusta jotka soveltuvat henkilöille joiden tehtäväksi on annettu Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto.

Yhden päivän koulutus: ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” antaa osallistujalle edellytykset:

 • perustaa whistleblowing ratkaisun käyttöönottoon tarvittavan organisaation ja tähän liittyvät prosessit
 • varmistaa whistleblowing käytänteiden ja valitun ratkaisun lainmukaisuuden
 • hankkia toimivan whistleblowing ratkaisun, tunnistamalla hyödylliset toiminnallisuudet, tarvittavat turvallisuustasot ja käytettävyyteen liittyvät tekijät
 • tunnistaa ulkoisten sidosryhmien odotukset whistleblowing toimintoa kohtaan
 • kehittää sisäisiä eettisten rikkeiden ja taloudellisten väärinkäytösten tutkintakäytänteitä

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu tähän ”Whistleblowing kanavan perustaminen ja käyttöönotto” koulutukseen tämän linkin kautta:
https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-perustaminen-ja-kayttoonotto

 • Puolen päivän koulutus: ”Whistleblowing kanavan käyttöönoton ydinasiat” antaa osallistujalle:
 • 7 stepin mallin whistleblowingin käyttöönottamiseksi
 • Tietoa uuden whistleblowing lain vaatimuksista
 • Vinkkejä whistleblowing toiminnon organisoimiseksi, mm. käsittelyorganisaation ja prosessien perustamiseksi
 • Suosituksia whistleblowing ratkaisun hankintaan, mm. hyödylliset toiminnallisuudet ja käytettävyyttä helpottavat tekijät
 • Hyviä käytäntöjä whistleblowing toiminnon viestintään ja tutkintakäytänteiden kehittämiseen
  Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu tähän ”Whistleblowing kanavan käyttöönoton ydinasiat” koulutukseen tämän linkin kautta: https://www.oppia.fi/online-courses/oy-projnik-ab/whistleblowing-kanavan-kayttoonoton-ydinasiat

Vuoden 2022 alkupuolella Suomeen astuu voimaan laki joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan ns. whistleblowing kanavan. Kuva: originalmockup – freepik.com.

Katso Whistleblowing ydinasiat webinaaritallenne.

Tästä saat hyödyllisiä tietoja asioista joita kannattaa huomioida kanavan perustamisen ja sen käyttöönoton yhteydessä. Webinaarissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä on whistleblowing?
 • Mitä hyötyä whistleblowing toiminto tarjoaa?
 • Mitä pitää huomioida kun perustaa whistleblowing kanavan?
Share This