Suomen työelämän haasteena mainitaan usein huono työviihtyvyys. Työurat ovat Suomessa, verrattuna moniin muihin maihin lyhyet. Työilmapiirikyselyissä ilmenee ongelmia työntekijöiden jaksamisen suhteen. Yhä suurempi poissaolon syy liittyy työn yksitoikkoisuudesta johtuvista henkisistä rasituksista.

Työyhteisöjen ja johtamisen kehittäjät ovat lanseeranneet ”leipääntymisen” käsitteen.

Leipääntymisellä tarkoitetaan työuupumusta, joka syntyy mm. toistuvien samankaltaisten tehtävien jatkuvan suorittamisen tuloksena. Työssä leipääntyneet ihmiset eivät koe, että näköpiirissä olisi muutos oman työn sisällön tai organisoinnin suhteen.

Leipääntymisen vastakohdaksi on löydetty ns. ”työn imu” termi. Työn imun vallassa oleva työntekijä innostuu työstään niin paljon että se tuo hänelle energiaa ja halua suorittaa tehtäviä. Ihminen samaistuu hyvin työhönsä ja kokee siinä usein osallisuuden mukanaan tuomaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista.

Oheisessa kuvassa näkyy hyvin, miten saman työnantajan palveluksessa pitempään olleiden henkilöiden sitoutumisen aste ajan myötä vähenee ja miten myös ns. ”aktiivisesti sitoutumattomien” määrä kasvaa.

 

Miten yksilöt ja organisaatiot voisivat välttää tämän kehityksen ja palauttaa henkilöstölle alkuperäisen korkeamman sitoutumisen asteen tai jopa nostaa sitä vielä korkeammalle tasolle?

blogikuva

Yksi keskeinen keino on projektimaisen työnteon lisääminen.

Projektipäällikön, -arvioitsijan ja -valmentajan kokemuksellani olen havainnut, että projektityö innostaa usein (ei aina) ihmisiä työntekoon. Projektityö motivoi tekijäänsä, sillä laadukkaassa projektityössä korostetaan mm. näitä tekijöitä:

  • tavoitteet määritellään selkeästi heti alussa
  • eteneminen kohti tulosta on ennakoitua ja konkreettista
  • saavutamme osatuloksia, joista syntyy ”tekemisen meininki”
  • saamme tehdä uusia ja monipuolisia töitä, joista opimme uusia taitoja
  • tutustumme uusiin ihmisiin ja luomme uusia yhteisöjä
  • tekemisen malli ja menetelmät ovat tiedossa, saamme siis työllemme tarvitsemamme turvallisen viitekehyksen

Eli, johtaja, kun huomaat henkilöstössäsi leipääntymisen merkkejä – pistä alulle uusi projekti!

Share This