Projektikonsulttina työelämääni liittyvät keskeisesti niin sanotut ”projektihallintastandardit”. Tämä sanahirviö ei liene toimialan ulkopuoliselle tuttu. Kyse on kansainvälisestä ohjeesta, joka kuvaa malleja, hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, joita hyödyntäen voimme tehokkaasti johtaa projekteja.

Projektihallintastandardin tarkoituksena on tiedollaan tukea organisaatioita projektihallinnan kehittämisessä sekä projektipäälliköitä heidän osaamisen terävöittämisessä. Kuten moni lukija tietää, niin standardeihin voidaan sertifioitua. Näin henkilö todentaa vertailukelpoisella mittarilla olevansa pätevä projektipäällikkö, joka ymmärtää keskeisimmät projektihallinnan toimintatavat. Sertifiointi on myös tapa vahvistaa omaa arvoa työmarkkinoilla ja työnantajan asemaa projektitoimitusten kilpailutuksissa.
Toissa päivänä käteeni sujahti ”Prince2 7th ed. Managing Successfull Projects” julkaisu. Aikaisempi kuudes versio on äskettäin päivitetty versio seitsemäksi. Näitä standardeja päivitetään säännöllisin aikavälein. Perusteena ovat projektijohtamisessa tapahtuneet globaalit muutokset. Kun projektipäällikön työ muuttuu, niin tämän tulisi tietenkin heijastua myös sitä kuvaavissa ohjeissa. Hyvä näin.

Ajan hermolla olevan projektipäällikön kannattaa hyödyntää uusinta tietoa. Sertifioitumalla Prince2 seitsemänteen versioon, osaaminen päivittyy toimialan muutosten mukaisesti. Projektikonsultilla onkin täysi työ pitää omat sertifikaattinsa voimassa. Itselläni ovat Prince2 sertifikaattien lisäksi myös IPMA C sertifikaatit ja PMP sertifikaatti ylläpidettävänä. Päivittämisestä onkin jo kertynyt jonkin verran kokemusta.

Standardiversiosta toiseen siirtymisessä kysymmekin ensin: Mikä muuttui? Oman ensisilmäykseni perusteella näen neljä keskeistä muutosta.

1. Ihmisten johtaminen tuodaan osaksi Prince2 standardia (=People)

2. Kestävyys on tullut osaksi projektihallintaa (=Sustainability)

3. Käytännönläheisyys korostuu. ”Teema”-sana poistuu. Se korvataan ”käytäntö”-sanalla (=Practices)

4. Prince2 periaatteet (=Principles) konkretisoituvat. Ne linkitetään suoremmin projektijohtamisen prosesseihin (=Processes) ja käytäntöihin.

Aiemmin ihmisten johtaminen ei sisältynyt Prince2 tarjoamaan projektipäällikön työkalupakkiin. Tämä kummallisuus oli tietenkin hyvin kaukana todellisesta projektipäällikkötyöstä. Projektejahan toteuttavat ihmiset, ja ilman heitä mitään ei tapahdu. Tämän oleellisen standardipäivityksen tuloksena Prince2 kuvaa nyt mm. tapoja johtaa muutosta, kehittää tiimejä, johtaa viestintää jne.

Kestävyys, vastuullisuus ja hyvä hallinto näkyvät kaikkien organisaatioiden tavoitteissa ja toiminnassa. Megatrendi on nyt lyönyt läpi myös projektihallinnan saralla. Prince2 standardi korostaa nyt johdannossaan, kuinka kestävyydestä on tullut uusi tehokkuus tavoite (=Performance target) aiemman kuuden tavoitteen lisäksi (=kustannukset, aika, laatu, laajuus, hyödyt ja riskit). Tämä heijastuu käytännössä Prince2 projektien roolituksissa, dokumentaatiossa ja prosesseissa. Prince2 käyttää YK:n kestävyystavoitteita (UN sustainable development goals) kansainvälisenä viitekehyksenään.

Uusi Prince2 standardi korostaa käytännönläheisyyttä. Aiemmin olimme oppineet, että Princessä on 7 periaatetta, 7 prosessia ja 7 teemaa. Teema sana on nyt poistunut ja korvattu sanalla käytäntö. Käytönnönläheisyys heijastuu erityisesti julkaisussa kuvatuissa keissiprojekteissa (=scenarios). Näillä projektiesimerkeillä liitetään Prince2:n hyvät käytännöt ja menetelmät tilanteisiin, joihin lukijan on helppo samaistua. Jokaisen käytännön yhteyteen on nyt myös selkeämmin kuvattu, mitä mallipohjia näiden soveltamisessa voisi hyödyntää.

Aiemmassa standardiversiossa korostettiin Princen seitsemän pakollista periaatetta. Nämä ovat edelleen voimassa ja varsin fiksuja: jatkuva liiketoiminnallinen perustelu, kokemuksesta oppiminen, määritellyt roolit ja vastuut, vaiheiden mukainen ohjaus, poikkeamien mukainen ohjaus, tuotekeskeisyys ja räätälöinti. Tärkeät periaatteet olivat aiemmin listattuina standardin johdannossa, mutta ne jäivät ns. ”roikkumaan ilmaan”. Lukija tiesi, että Prince2 projekteissa periaatteiden piti olla läsnä, mutta jäi epäselväksi, mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Uudessa standardissa asia on korjattu. Nyt jokaisessa käytännössä ja jokaisessa prosessissa on listattu esimerkkejä siitä, mitä periaatteen soveltaminen voisi käytännössä tarkoittaa.

…ja sokerina pohjalla…uusi Prince7 standardi on yli 50 sivua lyhyempi!
Kiinnostavia lukuhetkiä! Tavataan Prince 2 versio 7:n sertifiointikoulutuksissa.

Share This